Czy mogę używać twojej serii AQUA-L, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz?

Tak, nasze modele serii AQUA-L oferują wykrywanie nieszczelności zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. AQUA-L5 i AQUA-L7 są szczególnie odpowiednie do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, podczas gdy AQUA-L1 jest narzędziem przeznaczonym tylko do użytku w pomieszczeniach, a AQUA-L2 i AQUA-L6 są przeznaczone do zastosowań zewnętrznych.