Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób aquald.com („Witryna” lub „my”) gromadzi, wykorzystuje i ujawnia Twoje Dane Osobowe, gdy odwiedzasz lub dokonujesz zakupu w Witrynie.

Kontakt

Po zapoznaniu się z niniejszą polityką, jeśli masz dodatkowe pytania, chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszych praktyk dotyczących prywatności lub chcesz złożyć skargę, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail info@aquald.com lub telefonicznie pod numerem (+61) 1300 343 464

Zbieranie danych osobowych

Kiedy odwiedzasz Witrynę, zbieramy pewne informacje o Twoim urządzeniu, interakcji z Witryną oraz informacje niezbędne do przetworzenia Twoich zakupów. Możemy również zbierać dodatkowe informacje, jeśli skontaktujesz się z nami w celu uzyskania obsługi klienta. W niniejszej Polityce prywatności wszelkie informacje dotyczące możliwej do zidentyfikowania osoby (w tym informacje poniżej) określamy jako „Dane osobowe”. Zobacz poniższą listę, aby uzyskać więcej informacji o tym, jakie dane osobowe gromadzimy i dlaczego.

 • Informacje o urządzeniu
  • Cel gromadzenia: dokładne załadowanie Witryny dla Ciebie i wykonywanie analiz dotyczących korzystania z Witryny w celu optymalizacji naszej Witryny.
  • Źródło gromadzenia: zbierane automatycznie, gdy wchodzisz na naszą Witrynę za pomocą plików cookie, plików dziennika, sygnałów nawigacyjnych, znaczników lub pikseli.
  • Ujawnienie w celach biznesowych: udostępniane naszemu podmiotowi przetwarzającemu.
  • Zebrane dane osobowe: wersja przeglądarki internetowej, adres IP, strefa czasowa, informacje o plikach cookie, jakie witryny lub produkty przeglądasz, wyszukiwane hasła i sposób interakcji z Witryną.
 • Szczegóły zamówienia
  • Cel odbioru: dostarczanie produktów lub usług w celu realizacji naszej umowy, przetwarzanie informacji o płatnościach, organizowanie wysyłki i dostarczanie faktur i/lub potwierdzeń zamówień, komunikowanie się z Tobą, sprawdzanie naszych zamówień pod kątem potencjalnego ryzyka lub oszustwa, a gdy jest to zgodne z preferencjami, które nam podzieliłeś, dostarczać Ci informacji lub reklam związanych z naszymi produktami lub usługami.
  • Źródło poboru: odebrane od Ciebie.
  • Ujawnienie w celach biznesowych: udostępniane naszemu podmiotowi przetwarzającemu.
  • Gromadzone dane osobowe: imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres wysyłki, informacje dotyczące płatności (w tym numery kart kredytowych, adres e-mail i numer telefonu.
 • Informacje dotyczące obsługi klienta
  • Cel odbioru: skontaktowanie się z Tobą i zapewnienie obsługi klienta.
  • Źródło poboru: odebrane od Ciebie.

Udostępnianie danych osobowych

Nie udostępniamy nikomu Twoich danych osobowych, ponieważ są to informacje wrażliwe i podlegają regulacjom.

 • Możemy udostępniać Twoje Dane Osobowe, aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami i regulacjami, odpowiedzieć na wezwanie do sądu, nakaz przeszukania lub inny zgodny z prawem wniosek o informacje, które otrzymujemy, lub w inny sposób chronić nasze prawa.

Korzystanie z danych osobowych

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, aby świadczyć Ci nasze usługi, które obejmują:oferowanie produktów do sprzedaży, przetwarzanie płatności, wysyłkę i realizację Twojego zamówienia oraz informowanie Cię na bieżąco o nowych produktach, usługach i ofertach.

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”), jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), przetwarzamy Twoje dane osobowe na następujących podstawach prawnych:

 • Twoja zgoda;
 • Wykonanie umowy między Tobą a Witryną;
 • Zgodność z naszymi zobowiązaniami prawnymi;
 • Aby chronić twoje żywotne interesy;
 • Wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym;
 • Dla naszych uzasadnionych interesów, które nie są nadrzędne wobec Twoich podstawowych praw i wolności.

Zatrzymanie

Kiedy złożysz zamówienie za pośrednictwem Witryny, zachowamy Twoje dane osobowe w naszej dokumentacji, chyba że i dopóki nie poprosisz nas o usunięcie tych informacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat prawa do usunięcia danych, zapoznaj się z sekcją „Twoje prawa” poniżej.

Automatyczne podejmowanie decyzji

Jeśli jesteś mieszkańcem EOG, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu opartemu wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu), gdy podejmowanie decyzji wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w inny sposób istotnie na Ciebie wpływa.

Nasz podmiot przetwarzający wykorzystuje ograniczone zautomatyzowane podejmowanie decyzji, aby zapobiegać oszustwom, które nie mają prawnego lub innego znaczącego wpływu na Ciebie.

Usługi zawierające elementy zautomatyzowanego podejmowania decyzji obejmują:

 • Tymczasowa czarna lista adresów IP powiązanych z powtarzającymi się nieudanymi transakcjami. Ta czarna lista utrzymuje się przez niewielką liczbę godzin.
 • Tymczasowa czarna lista kart kredytowych powiązanych z adresami IP umieszczonymi na czarnej liście. Ta czarna lista utrzymuje się przez niewielką liczbę dni.

Sprzedawanie danych osobowych

Nie sprzedajemy nikomu Twoich danych osobowych.

Ciasteczka

Plik cookie to niewielka ilość informacji, która jest pobierana na Twój komputer lub urządzenie podczas odwiedzania naszej Witryny. Używamy wielu różnych plików cookie, w tym funkcjonalnych, wydajnościowych, reklamowych i mediów społecznościowych lub plików cookie. Pliki cookie poprawiają komfort przeglądania, pozwalając witrynie zapamiętać Twoje działania i preferencje (takie jak login i wybór regionu). Oznacza to, że nie musisz ponownie wprowadzać tych informacji za każdym razem, gdy wracasz do witryny lub przechodzisz z jednej strony na drugą. Pliki cookie dostarczają również informacji o tym, w jaki sposób ludzie korzystają ze strony internetowej, na przykład, czy odwiedzają ją po raz pierwszy, czy często odwiedzają ją.

Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania Sklepu

Nazwa Funkcjonować Czas trwania
_ab Używane w związku z dostępem do administratora. 2 lata
_identyfikator_bezpiecznej_sesji Używane w związku z nawigacją po witrynie sklepowej. 24h
_kraj Używane w związku z kasą. sesja
_m Służy do zarządzania ustawieniami prywatności klienta. 1 rok
_tm Służy do zarządzania ustawieniami prywatności klienta. 30 minut
_tw Służy do zarządzania ustawieniami prywatności klienta. 2w
_storefront_u Służy do ułatwienia aktualizacji informacji o koncie klienta. 1 minuta
_tracking_consent Preferencje śledzenia. 1 rok
c Używane w związku z kasą. 1 rok
wózek Używane w połączeniu z koszykiem. 2w
koszyk_waluta Używane w połączeniu z koszykiem. 2w
cart_sig Używane w związku z kasą. 2w
koszyk_ts Używane w związku z kasą. 2w
koszyk_ver Używane w połączeniu z koszykiem. 2w
Sprawdź Używane w związku z kasą. 4w
checkout_token Używane w związku z kasą. 1 rok
dynamic_checkout_shown_on_cart Używane w związku z kasą. 30 minut
hide_pay_for_checkout Używane w związku z kasą. sesja
utrzymać przy życiu Używane w związku z lokalizacją kupującego. 2w
master_device_id Używane w połączeniu z logowaniem sprzedawcy. 2 lata
Poprzedni krok Używane w związku z kasą. 1 rok
Zapamiętaj mnie Używane w związku z kasą. 1 rok
secure_customer_sig Używane w związku z logowaniem klienta. 20 lat
_płacić Używane w związku z kasą. 1 rok
_przekierowanie_płatności Używane w związku z kasą. 30 minut, 3 w lub 1 rok w zależności od wartości
storefront_digest Używane w związku z logowaniem klienta. 2 lata
tracked_start_checkout Używane w związku z kasą. 1 rok
checkout_one_experiment Używane w związku z kasą. sesja

Raportowanie i analityka

Nazwa Funkcjonować Czas trwania
_wstęp Śledzenie stron docelowych. 2w
_orig_referrer Śledzenie stron docelowych. 2w
_s analityka. 30 minut
_d analityka. sesja
_s analityka. 30 minut
_sok roślinny analizy dotyczące marketingu i skierowań. 30 minut
_sa_t analizy dotyczące marketingu i skierowań. 30 minut
_y analityka. 1 rok
_y analityka. 1 rok
_widowiska analityka. sesja
_ga Google Analytics. sesja


Czas, przez jaki plik cookie pozostaje na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym, zależy od tego, czy jest to plik „trwały”, czy „sesyjny”. Sesyjne pliki cookie trwają do momentu zaprzestania przeglądania, a trwałe pliki cookie trwają do momentu wygaśnięcia lub usunięcia. Większość używanych przez nas plików cookie jest trwała i wygasa od 30 minut do dwóch lat od daty pobrania na Twoje urządzenie.

Możesz kontrolować i zarządzać plikami cookie na różne sposoby. Należy pamiętać, że usunięcie lub zablokowanie plików cookie może negatywnie wpłynąć na wrażenia użytkownika, a niektóre części naszej witryny mogą nie być już w pełni dostępne.

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie, ale możesz wybrać, czy chcesz akceptować pliki cookie, za pomocą elementów sterujących przeglądarki, często znajdujących się w menu „Narzędzia” lub „Preferencje” przeglądarki. Więcej informacji na temat zmiany ustawień przeglądarki lub blokowania, zarządzania lub filtrowania plików cookie można znaleźć w pliku pomocy przeglądarki lub za pośrednictwem takich witryn jak:www.allaboutcookies.org .

Ponadto należy pamiętać, że blokowanie plików cookie może nie całkowicie uniemożliwić udostępnianie informacji stronom trzecim, takim jak nasi partnerzy reklamowi. Aby skorzystać ze swoich praw lub zrezygnować z niektórych sposobów wykorzystania Twoich danych przez te strony, postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji „Reklama behawioralna” powyżej.

Nie śledzić

Należy pamiętać, że ponieważ nie ma spójnego zrozumienia w branży, jak reagować na sygnały „Nie śledź”, nie zmieniamy naszych praktyk gromadzenia i użytkowania danych, gdy wykryjemy taki sygnał z przeglądarki.

Zmiany

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności, aby odzwierciedlić na przykład zmiany w naszych praktykach lub z innych przyczyn operacyjnych, prawnych lub regulacyjnych.

Uskarżanie się

Jak wspomniano powyżej, w przypadku chęci złożenia reklamacji, prosimy o kontakt mailowy lub listowny, korzystając z danych podanych w punkcie „Kontakt” powyżej.

Jeśli nie jesteś zadowolony z naszej odpowiedzi na Twoją skargę, masz prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu ochrony danych. Możesz skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych lub naszym organem nadzorczym