Dlaczego wykrywanie wycieków wody jest ważne?

Wycieki wody mogą być niebezpieczne i kosztowne dla mienia i środowiska. Jak znaleźć wyciek pod powierzchnią, której nie możemy zobaczyć? Proste, nasze detektory nieszczelności mogą nasłuchiwać częstotliwości do 8 metrów pod ziemią, gdy nastąpi pęknięcie spowodowane ogromnym ciśnieniem w sieci rurociągów. Woda jest naszym szczególnym zasobem i nie chcemy jej niepotrzebnie marnować.